Να στείλετε μήνυμα
BRED Life Science Technology Inc.
επιχείρηση
Προϊόντα
αρσενική εξάρτηση δοκιμής γονιμότητας
Εξάρτηση δοκιμής τεμαχισμού DNA σπέρματος
Εξάρτηση συλλογής σπερμάτων
Εξάρτηση δοκιμής λειτουργίας σπέρματος
Αυτοματοποιημένη συσκευή ανάλυσης βιοχημείας
Εξάρτηση ωριμότητας σπέρματος
Κιτ Μορφολογίας Σπέρματος Stain
Εξάρτηση AMH CLIA
Seminal ROS Test
Κιτ κυτταρομετρίας ροής
μέσο πλύσης σπέρματος
Πιάτο επιλογής σπέρματος
Εξάρτηση προετοιμασιών σπέρματος