Πιστοποιητικά
 • ΚΙΝΑ BRED Life Science Technology Inc. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO 13485:2016
  Αριθμός: CN18/42051
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-25
  Ημερομηνία λήξης: 2024-07-24
 • ΚΙΝΑ BRED Life Science Technology Inc. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Business License
  Αριθμός: 91440300687557680Y
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2009-04-01
  Ημερομηνία λήξης: 2099-12-31
 • ΚΙΝΑ BRED Life Science Technology Inc. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Medical device manufacturing license
  Αριθμός: XSYJXSCXB No.20091794
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-01-10
  Ημερομηνία λήξης: 2024-01-09
 • ΚΙΝΑ BRED Life Science Technology Inc. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: National High-tech enterprise certificate
  Αριθμός: GR201944204265
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-12-09
  Ημερομηνία λήξης: 2022-11-08
 • ΚΙΝΑ BRED Life Science Technology Inc. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Contract Abiding and Trustworthy Enterprise
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-06-01
  Ημερομηνία λήξης:
QC Προφίλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRED Life Science Technology Inc. έλεγχος ποιότητας 0